SOLD

2002 Çakalnergis

15,55 gr 925 ayar Gümüş, Çil, Darphane Baskı Adedi: 290
(Paralar çil ve hatasız olup fotoğrafta görülen karartı ışık açısından meydana gelmektedir)