SOLD

2002 Anadolu Keteni

15,55 gr 925 ayar Gümüş, Çil, Darphane Baskı Adedi: 260
(Paralar çil ve hatasız olup fotoğrafta görülen karartı ışık açısından meydana gelmektedir)