SOLD

2001 Mevlana

31,47 gr 999 ayar Gümüş, Çil, Darphane Baskı Adedi: 1.181
(Paralar çil ve hatasız olup fotoğrafta görülen karartı ışık açısından meydana gelmektedir)